Frekvenčni pretvorniki in mehki zagoni

V industriji elektromotorji porabijo povprečno več kot 2/3 električne energije. Danes elektromotorji dejansko omogočajo delovanje industrije. Poganjajo ventilatorje, črpalke in kompresorje na področju energetske oskrbe objektov in so tudi prevladujoč močnostni izvršni člen oz. pretvornik električne energije v mehansko za potrebe tehnologije.

V zadnjih letih se na področju elektromotornih pogonov dogajajo velike spremembe. Dolgo časa povsem prevladujoč delež asinhronskih motorjev, ki so veljali za trajne, robustne in zanesljive »delavce«, ki zahtevajo minimalno vzdrževanje, se je začel zmanjševati. Dolgo obdobje razvoja asinhronskih motorjev na področju izboljševanja njihovega izkoristka se približuje svojemu koncu. Prostora za napredek skoraj da ni več. V nadaljnjem iskanju izboljšanja izkoristka celotnega pogonskega sklopa so se inženirji začeli obračati proti alternativam. Te predstavljajo motorji s permanentnimi magneti in elektronsko komutirani motorji. Danfoss vgrajuje algoritme za pogon številnih novih motorjev v svoje standardne frekvenčne pretvornike.

Na splošno je na področju reguliranih elektromotornih pogonov še vedno največ v uporabi kombinacija AC motorja in frekvenčnega pretvornika. Frekvenčni pretvornik odpravlja glavne slabosti AC motorjev: omogoča brezstopenjsko regulacijo vrtljajev, kompenzira induktivnost navitja na motorju in odpravlja zagonsko sunkovitost v električnem in mehanskem smislu. Pri regulaciji kvadratičnih bremen (črpalke, ventilatorji) ponuja tudi velike možnosti prihrankov električne energije. Frekvenčni pretvornik omogoča realizacijo vseh motorsko zaščitnih funkcij, razen galvanske ločitve.

Na področju nereguliranih elektromotornih pogonov pa mehki zagon kot močnostna elektronska komponenta med motorjem in napajanjem, odpravlja zagonsko sunkovitost v električnem in mehanskem smislu ter obenem omogoča prenapetostno, pretokovno in termično zaščito celega pogona.

PETROS, izvedbeni inženiring d.o.o., Podvin 13, 3310 Žalec, TRR: 03116-1000525119 pri SKB d.d., Družba je registrirana
naokrožnem sodišču v Celju pod vložno št. 2009/13664, Matična številka: 3551288000, Davčna številka: SI97561860