Reference

Naše stranke in podjetja s katerimi sodelujemo so zelo raznolike, vsako izmed sodelovanj je zgodba zase. 
Predstavljamo vam nekaj slikovnega materiala, za katerega upamo, da vas bo spodbudil k temu, da nas kontaktirate.

FREKVENČNA REGULACIJA

Lokacija: Mlekarna Celeia
Čas izvedbe: 2017

MERILNA OPREMA IN FREKVENČNA REGULACIJA

Lokacija: Čistilna naprava Radeče
Čas izvedbe: 2015

FREKVENČNA REGULACIJA

Lokacija: Celjske mesnine
Čas izvedbe: 2014

MERILNA OPREMA

Lokacija: Čistilna naprava Semič
Čas izvedbe: 2014

MERILNA OPREMA

Lokacija: Vodohran Bočka
Čas izvedbe: 2014

FREKVENČNA REGULACIJA

Lokacija: Mlekarna Celeia

FREKVENČNA REGULACIJA

Lokacija: Čistilna naprava Kasaze
Čas izvedbe: 2010

FREKVENČNA REGULACIJA VARČUJE Z ENERGIJO NA ODPRAŠEVALNEM VENTILATORJU

Lokacija: Novem d.o.o.
Čas izvedbe: 2010

MENJAVA STARE KOMBINACIJE ZVEZDA – TRIKOT Z MEHKIM ZAGONOM MOČ MOTORJA 300 KW

Lokacija: Perutnina Ptuj d.d. MI Zalog
Čas izvedbe: avg 2010

PETROS, izvedbeni inženiring d.o.o., Podvin 13, 3310 Žalec, TRR: 03116-1000525119 pri SKB d.d., Družba je registrirana
naokrožnem sodišču v Celju pod vložno št. 2009/13664, Matična številka: 3551288000, Davčna številka: SI97561860